Neurovývojová stimulace Kolín - Poděbrady

Kdo jsem ?

Jmenuji se Alena Urbanová, jsem učitelka mateřské školy, logopedická preventistka,
ale především maminka dvou dcer, z nichž
ta starší má kombinované postižení s těžkou formou vývojové dysfázie. Za těch 15 let,
co ji mám, byla moji největší učitelkou a díky ní mohu pomáhat i dalším dětem, které to potřebují. Jsem certifikovaným pracovištěm pod supervizí paní Volemanové, mám kurz Handle 1. a 2.stupeň, dlouhodobě pracuji
s rozvojem fonematického uvědomování
dle Elkonina.

Neurovývojová stimulace

Neurovývojová stimulace (NVS) je v srdci péče o klienty v SSPP Klára. První, co na tomto světě máme, je totiž naše vlastní tělo a již od prvních chvil života se učíme pohybem a interakcí s okolím. K tomu nám jako miminkům pomáhají tzv. primární reflexy

Stránky: Cortex Academy

Často kladené otázky

Jak často bychom měli cvičit?

Doporučuje se provádět cviky každý den, minimum je však 5 dní v týdnu. Platí tady to stejné jako u každého jiného cvičení. Pokud chci výsledky, je důležitá pravidelnost.

Co když jeden den vynecháme, máme další den navýšit
počet opakování?

Určitě ne, počet šest opakování je opravdu maximální. Pokud máte některý den v týdnu méně času, doporučuje se provést cvik např. pouze dvakrát, ale každý den.

Kolik každý týden obsahuje cviků?

V každém týdnu dítě cvičí 4 cviky. První z každé skupiny je zaměřený na rovnováhu, poslední na relaxaci. Druhý a třetí cvik ze skupiny nám pomáhá odstranit přetrvávání primárních reflexů.

Ceník

 Název
Časové rozmezí
Cena
Vstupní vyšetření
neuro-vývojové stimulace

90 - 120 min

1800 Kč

Kontrolní návštěva

40 min

600 Kč